Part 9

FUTURE IS NOW

“War obviously coined to disturb peace, The Island of pearls is now battlefield”
Yaz


NGAYON NG KAHAPON
Nelson Singson Dino

Ang mga panahon dumaan
Sa islang silangan
Patungo sa kaunlaran
Mamamayan
Wala na sa kahirapan

Buhay ang kultura
Ang tradisyon yumaman na
Ang lahat naging masaya
Nagkakaisa para sa isa

Ang mga panahon lumipas
Sa mataas na antas
Ng isang magandang pangarap
Paghihirap ay wakas
Hindi na makikita pa bukas

Ang mga panahon na dahas
Naging maaliwalas
Sa pagsilang
Ng makinang na liwanag
Bilang lunas
Sa kahirapang dinanas

Ang isang butas
Na tsinelas
Naging botas na balat
Na hindi kumukupas
Sa araw ng pagagnas

Tulad ng mabubuting
Kultura’t tradisyon
Hindi nawawala sa panahon
Kahit ito ay luma
At patay na ang matatanda
Nasasalin parin sa mga bata
Na may isip at diwa

Super Ferry bound for Zamboanga City from Davao City, 2006

MORNING BENCH
Aliazer Abdurajim

Sitting by the morning bench 
Northern sky bedecked with clouds
Sun rays added to its beauty
Clearly shimmer in the tree’s leaves

Its only here where I use to see
The longest road of tomorrow
I do hope the sky would still blue
As I depart in this lonely world


Kampung Bahagia, Sandakan
2008

KANDUNGAN NG BAYAN
Nelson Singson Dino

Bagong anyo ng mundo
Sa kandungan naming mga kabataan
Dito naisilang ang matamis na karanasan
Isinilang ng aming karunungan

Nandito na kami upang saksihan
Ang mga kaunlaran ng aming bayan
Upang makamtam ang kapayapaan
Sa bayan ang ulam minsa’y karahasan

Pakinggan ang aming sigaw
Pagmasdan ang aming galaw
Tulungan ang lupang Mindanaw
Upang di mapako ang lupang pinangako
Ang bayang Sulu kasama dito

Sumabay sa indak ng aming diwa
Kinabukasan nama’y aming punla
Pasikhayin ang mahal naming bansa
Dakilang MINSUPALA itaas ang kanyang bandila


Quezon City, Philippines 2006


HOPES FOR NEW ONE
Aliazer S. Abdurajim

Anarchy began from flagitious master’s heart
Procreates centuries of rancor in the south
Imperialist scions alternate to corrupt
As deluge annihilated society of Noah

War obviously coined to disturb peace
The island of pearls is now battlefield
Home of the brave make as doyen’s wealth
Opiates everywhere to decide offspring fates

Revolutionist outcry disparage
Political drama salvage duce leaders
Principle of state wrapped with fib
Masses plight seems alive but dead

All these nightmares keep remind
Vibrating in the bosom of unblunted minds
Yesterday slackness serves as remnant
Tomorrow greatness will be in hand

WHAT WE HAVE
Aliazer S. Abdurajim

Listen ‘tis entreaty
Expression of never ending misery
Thy knew who they maybe
Thy help shout to let ‘em free

Centuries past thy bless had felt
Thy Kingdom will didn’t violate
Primitive skills knot with strong faith
Three hundred years didn’t defeat

Wind of holocaust from north landed
Brought undying hope to subjugate
As David and Goliath in the battlefield
Interlopers bowed to Sulus courage

The clever whitemen didn’t stop
A land of expensive pearl collapsed
Truth veiled by foes treatises
Resources of hidden empire illegally amass

AGIUT GUMI SUG
Aliazer Abdurajim

Gumi Sug landu’ lingkat
Kaiibugan sin katan
Kastila Jipun iban Melikan
Katan sila bakas dimawhat
Hi ig daing kaniya in kamahaldikaan

Bihaun limpa sin manga dayu rakuman
Piyaragbus sin Filipino amun miyagad
Ha bautan sin Kurustiyan
Lupa’ Sug nahilu hala’ sila in palsababan
Maksud Islam pungun ha pangatayan
Bat Tausug mahulug pakaliruan

Daypara masi pa pagkatumtuman
In manga liyabayan sin kamaasan
Dugu’ nyawa nila way piyasaran
Piyagbubu sin Lupa’ Sug
Piyamawgbug ha ka Islam

Sila na yadtu in wajib tumtumun
Way nag irup dunya
Mangman in Gumi Sug tumattap
Biya’ sin katan,

Gumi Sug asal mahaldika’
Misan in luun niya hilu hala’


September 24, 2008 (10:45 pm)
Kg. Bahagia, Sandakan