Part 1DREAMING THE FREEDOM 

“Nasa loob lang makuha, Ang sagot na tama”
Neldyjolo


AKALA KO WALA NA
Nelson Singson Dino

Nalipad ko na ang mundong ito
Nasisid ko na ang karagatan dito
Nahukay ko na ang lupa
Wala din makita
Kahit isang magandang balita

Katabi ko matulog
Ang aking mga dinaramdam
Wala na ba ang katahimikan
Walang pakialam ang karamihan ng mga tao

Di ko halos maisip
Na wala silang isip
Walang nagiisip
Kahit may pagiisip

Masaya ang may kasama
Di kailangan mag-isa
Ang lahat ay liligaya
Kung tayo’y iisa

Makinig tayong lahat
Sa ating mga konsensya
Alam ko may pag –asa pa
Kung tayo’y sama-sama

Nasa loob lang makuha
Ang sagot na tama

Published in Makata online journal of the Philippine and International contemporary poetry, Makata Vol.9: April Issues, Tuesday, April 1, 2008 and published in a book of ACCESS Philippines Program, Northern Illinois University, Center for Southeast Asian Studies, Illinois, United States of America.


TSUPLUS A
Nelson Singson Dino

Hali na kaibigan
Tayo’y magsayawan
Sa madilim na tugtugan
Hanggang magdamagan

Tsup tsup plus A tsup tsup plus A
Tsup tsup plus A tsup tsup plus A
Tsup tsup plus A tsup tsup plus A

Ang bulong ng hangin
Ating pakinggan
Pagmasdan ang lipad
Ng ibon sa kulongan

Tsup tsup plus A tsup tsup plus A
Tsup tsup plus A tsup tsup plus A
Tsup tsup plus A tsup tsup plus A

Pagsapit ng umaga
Gising parin si Lola
Lubog pa ang araw
Ng kagubatang tanaw

Tsup tsup plus A tsup tsup plus A
Tsup tsup plus A tsup tsup plus A
Tsup tsup plus A tsup tsup plus A

Tama na pahinga muna
Bukas na naman tayo magsaya
Sana nga mauulit pa
Ang indak ng ating ligaya

Published in a book of ACCESS Philippines Program, Northern Illinois University, Center for Southeast Asian Studies, Illinois, United States of America.


REFUGEES TOXIC VILLAGE
Aliazer Abdurajim

Are we created to raze?
The living creatures of this planet
The sea, forest, mountain and all that exist
They were created just to serve

While writing this poem
Toxic from factory float like a foam
Sea water polluted with poison
Gradually send human to their tombs

Fishes in the sea water is suffocate
Rubbish of any kinds decided their fates
Product of human irresponsible and carelessness
All living creations suffering to live

(This poem is dedicated to the Suluk refugees in Sandakan living in the place polluted by the poison of factory waste.)

HULA’ KU
Aliazer Abdurajim

Oh Hula’
Hababaan hangin,
Bansag in ngan mu kahapun,
Biyunu’ kaw tahunan,
Piyagtuyuan kaw biyawgbugan,
Daing ha pamissuku' sin manga satru'

Oh Hula’
Tanyag nakapakain na in dayaw mu
Lingkat mu nalawa' na lummi' in timayimbabaw
Natanug kaw ha dunya...

Oh Hula'
Pusaka' kamaasan in nagbayta'
Kaabutan ku pa baha' in dayaw iban lingkat mu?
Ha supaya ku hikasuy suy ha mga lungbu' ba'gu...


SIYANDUNG SIMANDUNG
Aliazer Abdurajim

Tagna' sin awal yadtu
Hamut sin pagjimpulag sarang in dayaw,
Magpagirit sin pais dum sa adlaw
Nagsubangan, sadlupan, timayimbabaw

Nagpipis iban sanjata' way sinilas,
Gulangan in hulaan punud in i'tikad,
Ulangig sin sikatuna di' hikapi'lad
Ha maksud sampurna' magpapapad

Siyandung in kamahaldikaan sin mga sila,
Mawpakkat na magbaugbug magsama-sama
Di' mag-gaus, magpatay hangka agama
Pilak ayaw pahalgaun, makabinasa

Simandung papikilan way naglugay
Kumawa' daraugan di' na maghupay
Magpikilan matingkas daug in abugaw
Pagsakali timubtub ha laum kural

Andu' kailu in nagkasabil,
Nagasag sin dugu way pagkubil
Niyat hula' kawaun dain ha kafil
Bat kaanakan sumannang in pamikil

Kaanakan dimatung iban panali'
Kasusahan in lutu’ iban sin hapdi'
In puddang liyabad way na paghalli'
Humustid na hajja in hapanali'

Tau ha laum hula' kimaruk susa
Lumawag sin dan biya’ sin masa
Nalibut nagpikilan way makara
Sin ka-islam sampurna' ha pamarintaANINO NG KARAHASAN
Nelson Singson Dino

Iba’t ibang hugis ng mukha
Mukha ng mga bayaning dukha
Iba’t ibang liwanag ng ilaw
Ilaw sa madilim na araw

Iba’t ibang anyo ng tao
Tao tila’y walang puang sa mundo
Iba’t ibang kahulugan ng buhay
Buhay na walang saysay

Bayani kaya ang tawag sa kanila?
Sa kalagayang barya lang ang kita
Nagaabang sa daan
Di alam kung bibigyan

Piso piso lang po Kuya Ate Sir Mam
Kumakalam na aking tiyan
Sigaw ng kabataan sa lansangan
Dapat ba sila’y tulungan?

Tanongin mo ang iyong sarili
Ikaw ba ay kasali
Sa ibat ibang mukha ng Bayani
Di kaya pulubi?

Published in a book of ACCESS Philippines Program, Northern Illinois University, Center for Southeast Asian Studies, Illinois, United States of America.


LANGAN PA KAHANUNGAN
Aliazer Abdurajim

Bangsa Mulliyahun
Bahasa pa saplagun
Agama amu agarun
Ilmu' ha laum tuntutun

In kahanungan sumaplag
Bang lugtu' di' magkibad
Dum adlaw magjimpulag
Suntuan masawa Nabi Muhammad

Kahanungan asal ujud
Puunan ha laum unud
Parayawa kabawgbug
Ha ahirat hikabantug


HOME OF TYRANNY
Nelson Singson Dino

Blood of martyrs dried in the plains
Died in the Valley Mountains
Fighting for independence

Injustices felt when migration arise
In the island of pearls
And in the land of promise

People were put in chaos
When their land grabbed out of laws
Immigrants view as dominant foes

Once an oasis of freedom
Is now a doom of ignorance?
When tyranny became lord of the land

People were driven out of their post
Were given just pinch of hope
To live life in woe forth

Oh the never ending story
Of the endless tyranny
Please leave this home happy!

Kg. Bahagia, Sandakan, Sabah, Malaysia
5:35- 6:35 pm, November 13. 07, Tuesday
Entry to poetry.com


SUARIMI
Aliazer Abdurajim

Suarimi nakura’
Nagtagna’ ha Manila
Nagbaktul hilu hala’
Bangsa in piyanagawa’

Pagbaktul sin panali’
Masakil hinang saksi’
Similawak magpagapi’
Bat kusug di’ masagpi’

Tagna’ waypa nagbistu
Di’ mag-gaus magtipu
Taayun bang pa-atu
Hula’, bangsa, agama in moto

Panaiban Nakura’
Panagnaan himuka’
Higung-hagas nabuka
Nagmuparik in guwa’

Maas usug matahan
piyakahula’hulaan
Hula’ Arab pagtapukan
Pagkahi iyusibaan

Limugay naguplut
In kiyaawnan nagsulut
Planu piyaragbus
Sah wayruun da pus

In satru’ nagpikilan
Suarimi hiyukutan
Ridaham napsuhan
Taymanghud piyuklasan

Kailu in nakura
Kiyuddam karna’ hula’
Inday bunnal baha’
Bang in siya sawasa’

Nakura’ kaibanan
Harus pangasubuhan
Parhimpunan liyu’dang
Hisiyu in tagbaktulan?


TRAVELERS INFO
Aliazer Abdurajim

A lover wishes
To reach his beloved
Hidden path to its stairway
Verified through Prophets Way

Wrapped with wool
In deserted places
Remembering Thy name
Blessed by Allah’s grace

Be cautious thy steps observed
Thy enemy muddle up in blood
Sluice it with pure repentance
His will to fool shall be gone

Satan and Lucifer is just one
Protracting salik from the light
Trick played well in one’s mind
Till one soul get corrupt

Don’t stop to hope even in vain
Allah’s mercy we can’t predict
Walk while it still fuddled
Cease when sun cast its rays

Kg. Bahagia Sandakan
April 2, 2008, 9:05 pm